Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Chełm Śląski  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Chełm Śląski

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Chełm Śląski.

Mapa Geoportal Chełm Śląski
Mapa z granicą gminy Chełm Śląski

Dane urzędu

Urząd Gminy Chełm Śląskiul. Konarskiego 2Chełm Śląski, 41-403

Tel: 32 2257503 wewn. 20

Fax: 32 2257503 wewn. 18

Elektroniczna skrzynka podawcza: /aavw21y021/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Powiat: bieruńsko-lędziński

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Chełm Śląski: 2414052

Witryna: www.chelmsl.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Piotr SEWERYNsekretariat@chelmsl.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Chełmu Śląskiego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Chełm Śląski to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Chełm Śląski na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Chełmu Śląskiego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Chełmu Śląskiego, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Chełmu Śląskiego

Gmina Chełm Śląski w liczbach

Powierzchnia gminy Chełm Śląski*

23 km2

2337 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Chełm Śląski*

6 403 mieszkańców

1466 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Chełm Śląski*

274 mieszkańców na km2

340 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Chełm Śląski

Geoportal Chełm Śląski prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Chełm Śląski, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Chełm Śląski.

Dostęp do danych Geoportalu Chełm Śląski

Jak powstał Geoportal gminy Chełm Śląski?

Geoportal Chełm Śląski powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Chełm Śląski, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Chełm Śląski.

Geoportal Chełm Śląski umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Chełm Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Chełm Śląski, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Chełm Śląski

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Chełm Śląski?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Chełm Śląski ( EGIB gminy Chełm Śląski);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Chełm Śląski);
 • Rejestr MPZP gminy Chełm Śląski ( MPZP gminy Chełm Śląski);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Chełm Śląski;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Chełm Śląski;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Chełmu Śląskiego.
Informacje na Geoportalu Chełm Śląski

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Chełm Śląski?

Korzyści z Geoportalu Chełm Śląski

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Chełm Śląski?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Chełm Śląski.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Chełm Śląski łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Chełmie Śląskim. W zależności od wybranej kompozycji mapy Chełmu Śląskiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Chełm Śląski, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Chełm Śląski oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Chełm Śląski. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Chełmu Śląskiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Chełmu Śląskiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Chełm Śląski. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Chełm Śląski.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Chełmie Śląskim.

  Geoportal gminy Chełm Śląski posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Chełm Śląski. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Chełmie Śląskim sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Chełm Śląski przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Chełmie Śląskim.

  W Geoportalu Chełm Śląski przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Chełm Śląski. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Chełmie Śląskim. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Chełm Śląski zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Chełm Śląski, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Chełm Śląski oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Chełm Śląski.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Chełm Śląski. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Chełm Śląski są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Chełm Śląski podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Chełm Śląski.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Chełmie Śląskim. W Geoportalu gminy Chełm Śląski udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Chełmie Śląskim wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Chełm Śląski.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Chełm Śląski. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Chełm Śląski.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Chełm Śląski, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Chełm Śląski. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Chełm Śląski.

 • Zabytki w gminie Chełm Śląski

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Chełm Śląski. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Chełm Śląski oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Chełm Śląski.

 • Informacje o wyborach w gminie Chełm Śląski

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Chełm Śląski. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Chełm Śląski i wiele istotnych informacji.

Geoportal Chełm Śląski dla mieszkańców

Geoportal Chełm Śląski jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Chełm Śląski. Na mapie Chełmu Śląskiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Chełm Śląski mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Chełm Śląski. Korzystając z map Geoportalu gminy Chełm Śląski w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Chełm Śląski są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Chełm Śląski dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Chełm Śląski dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

Wzrost podatków od nieruchomości w 2025

Wzrost podatków od nieruchomości w 2025r.

Przejdź do wpisu