Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Chełm Śląski - sprawdź miejscowy plan gminy Chełm Śląski

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Chełm Śląski? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Chełm Śląski.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Chełm Śląski.

MPZP Chełm Śląski
Mapa MPZP gminy Chełm Śląski

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm Śląski. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Chełmie Śląskim.

MPZP Chełm Śląski

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Chełm Śląski i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Chełm Śląski prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Chełmu Śląskiego. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Chełm Śląski.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Chełm Śląski i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Chełm Śląski obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Chełm Śląski z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Chełmu Śląskiego

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Chełmu Śląskiego

0

25 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Chełm Śląski, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Chełm Śląski, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

1291 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Chełmu Śląskiego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm Śląski - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Chełm Śląski z podziałem na lata

Rejestr MPZP Chełm Śląski

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Chełm Śląski. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXXIV/174/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską – część BXXXIV/174/202130-9-2021
Uchwała nr XXXIV/173/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część BXXXIV/173/202130-9-2021
Uchwała nr XXXIV/172/2021 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Kurpińskiego, Skalną, Gamrot i granicą Gminy – część AXXXIV/172/202130-9-2021
Uchwała nr XX/97/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Rolniczą i granicą Gminy – część AXX/97/202021-5-2020
Uchwała nr XX/98/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Czerniny i granicą GminyXX/98/202021-5-2020
Uchwała nr XX/99/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską – część AXX/99/202021-5-2020

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Chełmie Śląskim?

Za prowadzenie rejestru MPZP Chełm Śląski odpowiada wójt/burmistrz gminy Chełm Śląski. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Chełm Śląski nie obowiązuje, to urząd gminy Chełm Śląski wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Chełmie Śląskim została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Chełm Śląski z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Chełm Śląski na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Chełmu Śląskiego. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Chełm Śląski!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Chełm Śląski