Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Chełm Śląski w liczbach

Geoportal Chełm Śląski

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Chełm Śląski

Chełm Śląski, gmina w województwie śląskim, powiat bieruńsko-lędziński.

Powierzchnia gminy Chełm Śląski wynosi 23 km2, zajmuje 2337 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Chełm Śląski zamieszkuje 6 403 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1466 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Chełm Śląski wynosi 274, jest 340 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Chełm Śląski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Chełm Śląski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Chełm Śląski.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Chełm Śląski: 232337
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Chełm Śląski: 0,171218
Lesistość w % w gminie Chełm Śląski: 2,52344
Ludność na 1 km2 w gminie Chełm Śląski: 274340
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Chełm Śląski: 7,1227
Liczba ludności ogółem w gminie Chełm Śląski: 6 4031466
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Chełm Śląski: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Chełm Śląski: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Chełm Śląski: 9,25-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Chełm Śląski: 70,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Chełm Śląski: 96820
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Chełm Śląski: 3,41363
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Chełm Śląski: 84,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Chełm Śląski: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Chełm Śląski: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Chełm Śląski: 885,7736
Przedszkola bez specjalnych w gminie Chełm Śląski: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Chełm Śląski: 299,21856
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Chełm Śląski: 103,3295
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Chełm Śląski: 3,5595
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Chełm Śląski: 1382149
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Chełm Śląski: 3 750-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Chełm Śląski: 3 764-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Chełm Śląski: 4 142-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Chełm Śląski: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Chełm Śląski: 91,5137
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Chełm Śląski: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Chełm Śląski: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Chełm Śląski: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Chełm Śląski: 91,568

Źródłem danych statystycznych dla gminy Chełm Śląski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Chełm Śląski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Chełm Śląski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.